Master Page » תוכנית בטיחות ותקנים
 

 

בראפט טכנולוגיות מנוהלת על ידי אהרון לופט, בוגר תעשייה וניהול והמכללה לביטוח. בנוסף, אהרון לופט הינו בוגר כל ההכשרות בנושאי בטיחות וגיהות בעבודה מטעם משרד העבודה והרווחה ומטעם המוסד לבטיחות ולגיהות.

ניסיון מקצועי מעשי
במהלך שנות פעילותו, צבר אהרון לופט ניסיון מעשי רב בתחומי הבטיחות והגיהות:

 • ממונה בטיחות אש מטעם משרד הפנים
 • ממונה בטיחות קרינה מייננת ולייזר מטעם ממ"ג נחל שורק והמוסד לבטיחות וגיהות
 • ממונה בטיחות בבנייה
 • לשעבר ראש מדור בטיחות במפקדת קצין חימוש ראשי וממונה בטיחות ראשי על כל מערך העבודה בצה"ל ובחיל חימוש, וכן נציג צה"ל במכון התקנים הישראלי, בוועדות בטיחות.
 • הקמת מערך הבטיחות במפקדות ובמערך הנפרס בחיל חימוש ובחילות השונים בשנת 1979, ניהולו וקידומו, כולל מערכי הדרכה, כוח אדם, הוראות, חקירת תאונות, הצטיידות, ועוד.
 • סוקר ומנהל סיכונים בחברת הביטוח מגדל.
 • ממונה בטיחות וגיהות בעבודה
 • ממונה בטיחות אש, קרינה, לייזר, בנייה ועוד - במפעלים ובחברות.
 • אחראי תיק ביטוח ובטיחות במפעלים ובחברות.

כיום אהרון לופט משמש כיועץ בטיחות וגיהות למפעלים, מוסדות ואדריכלים, ועוסק בהכנת תוכנית בטיחות, נהלים והוראות מפעליות, בליווי לתקן איכות 9002, 2000, תקן בטיחות וגיהות בתעסוקה - 18001 ותקן לאיכות הסביבה - 14000.

אהרון הינו מרצה בכיר של המוסד לבטיחות ולגיהות וגורמים עסקיים נוספים, בנושאי בטיחות, גיהות ובטיחות אש מגוונים, כולל בקורסי הכשרה לממוני בטיחות, סוקר מפעלים וחברות בנושאי בטיחות אש, תוכניות, תיקי שטח למפעל וכד'.

אהרון לופט, בראפט טכנולוגיות

 

 

 

בראפט טכנולוגיות

  

החברה עוסקת בעיקר בתחומים הבאים:

 • ליווי וייעוץ כממונה בטיחות וגיהות ואש למפעלים, מוסדות ואדריכלים
 • הכנת תוכנית בטיחות והוראות מפעליות
 • כתיבת נוהלי בטיחות, גיהות ואש
 • ליווי להסמכת תקן איכות לבטיחות (בג"ת) - 18001 ותקן איכות לאיכות הסביבה - 14001
 • מרצה בכיר של המוסד לבטיחות וגיהות, מכללות וגורמים עסקיים נוספים, בנושאי בטיחות, גיהות ובטיחות אש, כולל בקורסי הכשרה לממוני בטיחות ובטיחות אש
 • סקירה וליווי של מפעלים וחברות בנושאי בטיחות ואש
 • כתיבת פורמטים ודפי הנחייה לסקרי סיכונים ומפגעים
 • הכנה וניהול של תרגילי מילוט
 • הכנת תוכניות ותיקי שטח למפעל
בראפט טכנולוגיות
בין לקוחותינו ניתן למצוא לקוחות פרטיים ומוסדיים:
טבע בע"מ, אם סיסטמס פלאש בע"מ, סלע מסחר ולוגיסטיקה בע"מ, סאן דיסק בע"מ, אלקון מרכז מחזור בע"מ, אודית ניהול איכות בע"מ, ה.ב.איכות בע"מ, טלרון מכללות בע"מ, מכללת עתיד, פימא אלקטרוניקה בע"מ, דטה–טק ישראל בע"מ, כיפוף ברזל דרום בע"מ, המוסד לבטיחות ולגיהות, משרד התחבורה, צה"ל, טבת גיהות תעסוקתית בע"מ, מכללת אחווה, מגן דוד אדום בישראל, בנק הדם, עולם הספורט ועוד. 
  

הרצאות והדרכות

 • מרצה בכיר של המוסד לבטיחות וגיהות, עתיד, טלרון, מכללת בר אילן וגורמים עסקיים נוספים בנושאי בטיחות וגיהות ואש
 • הדרכה וליווי בקורסי הכשרה לממוני בטיחות, קציני בטיחות, נאמני בטיחות ובטיחות אש
 • הכנת קורסים וסדנאות: מחסנים, הגורם האנושי, מצבי לחץ, נאמני בטיחות, אחראי בטיחות, ארגונומיה, בריאות ועוד
 • הכנה וביצוע של תרגלי חילוץ, הימלטות וכיבוי אש, למפעלים ולמוסדות
 • הכנה לחורף וקיץ - בטיחות ואש, כולל בטיחות בנהיגה
 • הכנת תיקי שטח למפעל וכד'
 • בניית קורסים ייחודים, כולל הפעלות סיורים וסדנאות אימון
 • מבדקי בטיחות, אימון וליווי אחראי בטיחות בבתי ספר וגנים על פי פורמט ודרישות של משרד החינוך
 

להלן רשימת חלקית של נושאי הרצאות, קורסים וימי עיון מבית בראפט טכנולוגיות:

קורס ממונים על הבטיחות:

 • יסודות תורת הבטיחות
 • הכנת תוכנית בטיחות וסקר סיכונים (כולל הנחיית פרויקט גמר)
 • חקירת תאונות עבודה
 • איתור וניהול סיכונים, כולל תקן איכות 18001
 • עבודה במוסכים / בתי מלאכה
 • בטיחות במחסנים

קורסי קצינים /נאמנים / ימי עיון / הרצאות:

 • כלי יד וכלים חשמליים מיטלטלים
 • הרמה נכונה
 • עבודות מוסך / בית מלאכה
 • יסודות בטיחות בחשמל (לרמת נאמנים)
 • בטיחות כללית
 • עבודות תחזוקה
 • ציוד מגן אישי
 • איתור סיכונים וניהול סיכונים
 • יסודות הבטיחות
 • חקירת תאונות עבודה
 • הגנת מכונות יסודות
 • מערך הבטיחות במפעל
 • בטיחות במלגזות
 • טלטול משאות והרמה נכונה
 • ארגונומיה יסודות
 • בטיחות בריתוך וחיתוך
 • בטיחות בנגרייה
 • בטיחות דלקים
 • בטיחות במלגזות
 • הדרכה בנושאי ISO 18001 ו- ISO 14000
 • ועוד נושאים רבים